date_range Duración do 01 de setembro de 2020 ao 31 de agosto de 2024 (48 meses)

Con carácter Público. Outorgouse en réxime de Concorrencia competitiva.

En colaboración con outras entidades.

Páxina web: https://nubeusc.sharepoint.com/:f:/r/sites/servizoinvestigacioncactus/investigacionrrhh/pi%20-%20programas%20internacionales/2019-pi117?csf=1&web=1&e=3jjpqg

Convocatoria: LIFE Action Grants. Call 2019
Programa: LIFE Programme (2014-2020)
Subprograma: LIFE- Environment

Investigadores/as