O acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero nauniversidade. Impacto na Universidade Compostelá e elementos para a melloradas actuacións planificadas.

Duración do 01 de xaneiro de 2020 ao 05 de novembro de 2020

Investigadores/as

Compoñentes noutros momentos (1)