date_range Duración do 01 de xaneiro de 2018 ao 05 de abril de 2022 (51 meses)

Con carácter Privado. Outorgouse en réxime de Concorrencia competitiva.

En colaboración con outras entidades.

Convocatoria: Segunda Convocatoria-INTERREG VA-POCTEP
Programa: Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A POCTEP
Subprograma: POCTEP-1.Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación

Investigadores/as