Consolidación e estruturación 2018 GPC GI-1720 MODelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas (BioMODEM)

Duración do 01 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 2020 (23 meses)

Investigadores/as