Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1178 Innovación, cambio estrutural e desenvolvemento (ICEDE)

Duración do 01 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 2021 (35 meses)

Investigadores/as