Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1584 Química bioinorgánica e supramolecular (SUPRABIOIN)

Duración do 01 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 2021

Investigadores/as