Métodos sintéticos eficientes basados en catálisis metálica. Desarrollos enantioselectivos y acceso a moléculas bioactivas y/o de alto interés sintético. EXCELENCIA 2017

Duración do 01 de xaneiro de 2018 ao 30 de xuño de 2021

Investigadores/as