Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1807 Neurociencia Cognitiva Aplicada e Psicoxerontoloxía (NeuCogA-Aging)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as