Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura Medieval)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020 (47 meses)

Investigadores/as

Compoñentes noutros momentos (1)