Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1682 Toxinas mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección (FARMATOX)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as