Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1147 De conflictu legum (DCL)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as