Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1786 Comunicación audiovisual: contidos, formatos e tecnoloxía. (GEA)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as