Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2109 Grupo Interdisciplinar en Tecnología Farmacéutica, Inmunobiología parasitaria y Parasitosis Hídricas (PARAQUASIL)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as