Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1534 Grupo de Estudios para a Prehistoria do NW Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020 (47 meses)

Investigadores/as