Consolidación e estruturación 2017 GPC GI-1219 Inmunoparasitoloxía e xenética parasitaria (IPXP)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2019

Investigadores/as