Soft computing para soporte a la Inteligencia de Negocio en social workflows.- RETOS 2014 (Subproyecto coordinador).

Duración do 01 de xaneiro de 2015 ao 31 de decembro de 2018 (47 meses)

Investigadores/as