Consolidación e estruturación. REDES GI-1641 XESCOM: REDE INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DA XESTIÓN DA COMUNICACIÓN

Duration: from 24 June 2014 to 23 June 2016 (23 meses)

Researchers

Former participants (1)