Desenvolvemento e optimización de procesos de (co-) dixestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos

Duración do 29 de decembro de 2013 ao 28 de decembro de 2017 (47 meses)

Investigadores/as