Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - Agrupacións estratéxicas..

Duration: from 17 June 2012 to 31 December 2015 (42 meses)

Researchers