Actividades relacionadas coa implantación das accións do plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres da USC (2009-2011). SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE.

Duración do 01 de outubro de 2010 ao 30 de setembro de 2011

Investigadores/as