A transmisión de actitudes igualitarias na formación profesional: Análise das motivacións e das expectativas académicas e laborais das/os alumnas/os. SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE.

Duración do 01 de outubro de 2010 ao 30 de setembro de 2011

Investigadores/as