Cryptosporidium como modelo de enteropatógeno hídrico emergente en la evaluación de procesos fotocatalíticos para la regeneración de augas (subproyecto).

Duración do 01 de xaneiro de 2012 ao 31 de decembro de 2014

Investigadores/as