Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Duración do 01 de xaneiro de 2010 ao 17 de decembro de 2010

Investigadores/as