Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Duration: from 01 January 2010 to 17 December 2010 (11 meses)

Researchers