Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas (Redes de Investigación)

Duration: from 01 January 2010 to 15 November 2011 (22 meses)

Researchers