E.M.I.N. (EMOTIONAL INTERFACE). (Proxecto coordinado)

Duración do 08 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2012

Investigadores/as