Gallicia Mundi: actualidade e prospectiva do asociacionismo galego no exterior. Os retos en materia educativa-social e cultural.

Duración do 10 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013

Investigadores/as