Barreiras ao acceso e promoción da muller a niveis superiores de dirección. SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

Duración do 01 de xaneiro de 2010 ao 30 de setembro de 2010

Investigadores/as