Paro, emprego sectorial e actividades sociais desde unha perspectiva de xénero. SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

Duración do 01 de xaneiro de 2010 ao 31 de decembro de 2010

Investigadores/as