Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Duración do 01 de xaneiro de 2009 ao 11 de decembro de 2009 (11 meses)

Investigadores/as