Creación dunha rede de coñecemento industria-academia para o desenvolvemento de novos composteos terapéuticos

Duración do 01 de xaneiro de 2009 ao 01 de decembro de 2009

Investigadores/as