Estudio ecolóxico-selvícola de masas naturais de Quercus pyrenaica willd. Análise da súa dinámica e estrutura no NW da península Ibérica

Duración do 01 de xaneiro de 2009 ao 01 de decembro de 2009 (11 meses)

Investigadores/as