Poder de mercado, asimetria informativa e regulación: Aplicacións a probelmas produtivos, financieros e ambientais

Duración do 13 de xullo de 2009 ao 01 de decembro de 2012

Investigadores/as