Caracterización e estandarización de condicións de sanidade animal en acuicultura mariña: creación de mapas epidemiolóxicos e elaboración de estratexias para o deseño dunha rede de vixilancia epidemiolóxica dentro do Plan Nacional Xestión Sanitaria

Duration: from 20 November 2009 to 31 December 2009

Researchers