DIVERCIENCIA.Comunicar a ciencia: os medios de comunicación e divulgación do coñecemento

Duration: from 13 November 2009 to 14 November 2009 (0 meses)

Researchers