Métodos computacionais en Xeometría Diferencial

Duración do 17 de xaneiro de 2008 ao 31 de decembro de 2008

Investigadores/as