Desarrollo de un biosensor basado SPR para la detección de ficotoxinas lipofilicas en residuos de moluscos.

Duración do 01 de xaneiro de 2005 ao 24 de abril de 2008

Investigadores/as