Consolidación e estruturación de unidades de investigación (ICEDE)

Duración do 01 de xaneiro de 2008 ao 21 de novembro de 2008 (10 meses)

Investigadores/as