Acción Marie Curie: Initial training networks. Análise e detección de toxinas mariñas

Duración do 01 de outubro de 2008 ao 31 de outubro de 2008

Investigadores/as