Estratexias para o tratamento de compostos farmacéuticos en estacións de depuración de augas residuais (estrafarm)

Duración do 31 de outubro de 2008 ao 31 de outubro de 2011 (36 meses)

Investigadores/as