Modelo piloto de xestor de proxectos de I+D+I baseado en tecnoloxías web e ferramentas de IA

Duración do 31 de outubro de 2008 ao 31 de outubro de 2010

Investigadores/as