Deseño e aplicación de indicadores de sostenibilidade á produción e comercialización do mexillón en Galicia

Duración do 27 de decembro de 2007 ao 30 de setembro de 2008

Investigadores/as