Modelos de evolución de bosques de frondosas autóctonas del noroeste peninsular. (subproyecto)

Duración do 01 de outubro de 2007 ao 31 de decembro de 2010 (38 meses)

Investigadores/as