Complexos metálicos con ligandos potencialmente dinucleantes. Síntese, estrutura e estudo da actividade como modelos da catalasa dos compostos metálicos.

Duración do 30 de outubro de 2007 ao 31 de outubro de 2010

Investigadores/as