Nanoparticulas e nanoestructuras funcionalizadas: síntese e aplicacións en microscopia e catalises

Duration: from 30 October 2007 to 31 October 2010 (36 meses)

Researchers