Modelos bidimensionais in vitro para a enfermidade de Alzheimer a partires de ratos triple transxénicos 3xTgAD. Terapias famacolóxicas con toxinas mariñas.

Duración do 30 de outubro de 2007 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as