Desenvolvemento de transformacións prácticas, catalíticas e enantioselectivas

Duración do 16 de xaneiro de 2006 ao 15 de febreiro de 2006

Investigadores/as