Aplicación de resultados de proxectos comunitarios actualmente en curso ao desenvolvemento de información técnica aplicada para a implementación en Galicia da futura lexislación comunitaria sobre biotoxinas.

Duración do 06 de outubro de 2006 ao 05 de outubro de 2008

Investigadores/as