Novas vías para a obtención de helicatos clúster de alta nuclearidade: posibles aplicacións

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as