Desenvolvemento de novos procesos sintéticos prácticos catalíticos e enantioselectivos

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009 (36 meses)

Investigadores/as